Frequently Asked Questions

LES ACTIVITATS AL MOODLE

Recursos: Etiquetes, Llibres, Pàgines de text, Pàgines web, Visualització de directoris i Paquets de continguts IMS; Activitats: Base de dades, Consultes, Diaris, Enquestes, Fòrums, Glossaris, JCLICs, Quaderns Virtuals, Qüestionaris, Qüestionaris Hotpotatoes, SCORMs, Tallers, Tasques, Wikis i Xats.


Further Articles

Please Wait!

Please wait... it will take a second!