Frequently Asked Questions

ADMINISTRACIÓ DE MOODLE

Gaudir d'una plataforma moodle requereix d'unes habilitats d'Administració que facin possible tasques com actualitzar el servidor moodle, donar d'alta els usuaris, configurar els paràmetres del lloc i afegir mòduls; d'entre moltes altres.


Further Articles

Please Wait!

Please wait... it will take a second!