Frequently Asked Questions

-Configuració d’una Enquesta personalitzada.
Last Updated 3 years ago

Un cop dins l'enquesta ja creada, entrem dins de l’activitat i procedim a moure’ns per les pestanyes de la part superior.

Informació: Mostra la informació de l’enquesta, que hem afegit al crear l’activitat.

Editar preguntes: Serveix per crear les preguntes de l’enquesta.

Plantilles: Pots utilitzar una plantilla ja creada per l’enquesta o crear la plantilla amb les preguntes realitzades en el -Editor de preguntes.

Anàlisi: Un anàlisi del número de preguntes i respostes.

Mostrar respostes: Mostra les respostes de l’enquesta.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!