Frequently Asked Questions

-Com donar d’alta a nous usuaris?
Last Updated 3 years ago

Dirigirse al panell d’administració i entrar dins -Usuaris i -Comptes, tot seguit es llistará diferentes opcions i seleccionar -Afegeix un nou usuari.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!